Fisk utan risk.

Innan 2011 är till ända ska alla våra sillar vara MSC-märkta. Så sa vi. Och så blev det. För oss har miljöfrågor nämligen alltid haft hög prioritet.

Målet inför 2020 är att alla våra produkter inom Abba som innehåller fisk eller skaldjur ska vara MSC eller ASC certifierade. Idag 2016 är ca 80% av våra produkter MSC certifierade och fler ska det bli. Fyra gånger om året går vår havsmiljögrupp OCEAN5 igenom de senaste resultaten från vetenskapliga rapporter, och diskuterar möjligheter och åtgärder. Gällande arter vi köper från Nordostatlanten gör vi en egen värdering utifrån dessa för att se var bestånden mår bäst och var vi ska prioritera våra inköp. Där det finns MSC alternativ med rätt kvalitet för våra produkter, så väljer vi givetvis detta.

MSCMSC (Marine Stewardship Council) är en oberoende organisation som i slutet av 90-talet utformade en standard för ett välskött och hållbart fiske, och en annan för att spåra fisk och skaldjur från tallriken de ligger på till båten som tagit upp dem.

Bland mycket annat garanterar MSC-märkningen att fisket skett på ett sätt som minimerar risken för att för unga fiskar tas upp, och för att exempelvis sjöfåglar, delfiner och sköldpaddor fastnar i fiskeredskapen. 

Genom att välja MSCmärkt uppmuntrar du yrkesfisken som använder sig av hållbara fiskemetoder och som fiskar på livskraftiga bestånd

MSC-märkningen finns helt enkelt för att göra det enkelt för människor att välja mat från havet på ett sätt som det mår bra av.